Fast – lokalisering och gripande av internationellt efterlysta

Fast-gruppen är specialiserad på att spåra personer som är internationellt efterlysta av svenska eller utländska myndigheter för lagföring eller för att avtjäna fängelsestraff.

Gruppen samarbetar med utredare och åklagare i ärenden där brottsutredning kommit så långt att gärningsmännen har identifierats och att de blivit internationellt efterlysta eftersom de tros ha lämnat landet.

Lokaliserar och griper

Gruppen bildades för att personer som begår brott i Sverige inte ska kunna hålla sig gömda utomlands. Arbetet består därför av att biträda Åklagarmyndigheten, Kriminalvården eller Socialstyrelsen i att lokalisera och få eftersökta personer gripna oavsett var i världen de befinner sig. Sverige ska heller inte vara en fristad för utländska brottslingar och därför ingår också att biträda utländska polismyndigheter när de söker efter internationellt efterlysta personer som antas befinna sig i Sverige.

Internationellt nätverk

FAST är en del av ett europeiskt nätverk där motsvarande grupper finns i alla EU-länder. I länder utanför Europa använder gruppen bland annat Interpol, polisens sambandsmän samt de utländska polismyndigheterna som kontaktväg.

Tipsa Fast

För tips till Fast om var efterlysta personer befinner sig, ring tipstelefonen 010-563 55 40 eller skicka ett mejl till Fast-gruppen.

FAKTA/ Fast
  • Förkortningen Fast kommer från engelskans Fugitive active search team. Deras uppgift är att lokalisera internationellt efterlysta.
  • Fast blev en permanent del av polisen 2011.

Mer information

Internationellt samarbete

112 vid larm
114 14 övriga ärenden