Tillfälliga gränskontroller och id-kontroller

Gränskontroller utförs av polisen. Id-kontroller utförs av transportörer, det vill säga buss-, tåg- och färjebolag.

Polisens tillfälliga gränskontroller

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att alla personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

Polisen kontrollerar att du har giltiga resehandlingar med dig.

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

 • Pass
 • Nationellt id-kort
 • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap

Giltiga resehandlingar för övriga medborgare

 • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass.

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Skatteverkets id-kort gäller inte för resa

Id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort är inte giltiga resehandlingar.  Skatteverkets id-kort gäller bara i Sverige.

  Transportörer gör id-kontroller

  Id-kontroller görs av transportörer. Med transportör menas den person som kör passagerartrafik med tåg, buss eller båt mellan Danmark och Sverige. De är skyldiga att kontrollera identiteten på alla passagerare som åker med.

  Syftet med id-kontrollerna är att få bättre kontroll över vem som reser in i Sverige, med anledning av att många söker asyl i Sverige. Dessutom måste den allmänna ordningen och den inre säkerheten kunna säkerställas.

  Resa med andras barn mellan Sverige och Danmark

  När du som föräldrar reser från Sverige till Danmark med dina barn som är under 18 år räcker det att du som vårdnadshavare har giltig id-handling såsom pass eller nationellt id-kort. När det gäller mor- och farföräldrar som reser med barnbarn görs dock inga undantag, då måste barnet alltid ha giltig id-handling, giltigt pass eller nationellt id-kort.

  Klassresor mellan Sverige och Danmark

  Om du är klassföreståndare och ska följa med klassen på resa från Sverige till Danmark räcker det med att du har egen giltig resehandling med dig, det vill säga nationellt id-kort, pass eller körkort för nordiska medborgare. Du behöver också ha en förteckning över barnens personuppgifter.

  Id-kontroll ger inte automatiskt rätt att vistas i Sverige

  Även om en person visat en id-handling för en transportör innebär det inte  automatiskt att han eller hon har rätt att resa in i Sverige. Personer kan avvisas vid gränsen på grund av att han eller hon inte har rätt att resa in i landet, enligt ordinarie lagar och regler.

  Transportörens ansvar

  Du som transportör ska kunna garantera att alla passagerare har visat giltig identitetshandling med fotografi. Transportören har bevisbördan för att en kontroll har genomförts. Personer under 18 år behöver inte legitimera sig om de reser tillsammans med en förälder som har giltig id-handling. Du som transportör är ansvarig att ta reda på om den minderåriga personen reser med en förälder.

  Risken för människosmuggling och eventuell människohandel ska särskilt uppmärksammas av transportörer som genomför kontrollen.

  Franska id-korts giltighet

  Franska nationella id-kort har normalt en giltighetstid på femton år, för personer som fyllt arton år. Id-kort som är utfärdade mellan den 2 januari 2004 och den 31 december 2013 hade en giltighetstid på tio år men har förlängts till femton år genom fransk lag. Detta utan formell notering om förlängning i handlingen.

  Sverige accepterar dessa id-kort för inresa och vistelse, trots att utgångstiden på kortet kan ha löpt ut. Personer som fyllt arton år har från och med den 1 januari 2014, när nytt kort utfärdats, fått ett id-kort giltigt i femton år.
  Public register of authentic travel and indentity documents online (web site in English)

  Polisen kontrollerar transportören

  Om polisen får kännedom om att en transportör inte kontrollerat identiteten på alla passagerare underrättas Transportstyrelsen. Polisen har utredningsskyldighet. Om polisen vid en kontroll anser att det finns grund för sanktionsavgift så ska transportören informeras och ges möjlighet att bemöta polisens uppgifter innan ärendet överlämnas till Transportstyrelsen.  
  Polisens tillämpning av förordning om id-kontroller 2016-06-29 (pdf, öppnas i eget fönster)

  Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, på riksdagens webbplats

  112 vid larm
  114 14 övriga ärenden