Polisflyget

Spaning efter brottslingar och försvunna personer, räddningstjänstuppdrag och transporter. Det är de tre viktigaste användningsområdena för Polisflyget.

Polisens nya helikopter.Polisens sju helikoptrar är stationerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden, och kan därmed användas för uppdrag över hela Sverige. De flesta uppdragen rör räddningsverksamhet eller grova brott där polisen vill:

  • Färdas snabbt.
  • Få överblick över stora områden.
  • Söka av områden som är svårtillgängliga från marken.

Det kan handla om allt från att följa gärningsmännens flyktväg efter ett väpnat rån, till att undsätta nödställda fjällvandrare. Andra vanliga användningsområden är övervakning vid demonstrationer och transport av polisiära resurser som måste komma på plats snabbt, till exempel bombtekniker eller Nationella insatsstyrkan.

Mycket utrustning

Under flyguppdragen har piloten alltid en så kallad taktisk flygoperatör bredvid sig. Flygoperatören sköter den tekniska utrustningen när helikoptern befinner sig i luften så att piloten kan fokusera på flygningen. Utrustningen anpassas beroende på vad uppdragen kräver och kan till exempel omfatta värmekameror, strålkastare, vinschar, foto- och filmutrustning, högtalare, pejlutrustning och glasögon för mörkerseende.

Både piloterna och operatörerna är poliser som vidareutbildat sig. Utbildningen görs vid Polisflygets egen flygskola.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden