Sjöpolisen

Sjöpolisen förebygger och ingriper mot brott på sjön och på land. Den finns i Stockholm, Gotland, Västra Götaland och i Halland och är tillgänglig dygnet runt.

Sjöpolisen. Foto: Lars HedelinSjöpolisens uppgifter är att:

  • Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
  • Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
  • Utöva jakt- och fisketillsyn.
  • Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
  • Utreda brott mot fiskerilagen.
  • Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.
  • Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss. 

Det finns cirka 60 sjöpoliser i Stockholm (inklusive Gotland) och 20 i Västra Götaland (inklusive Halland). Hälften av dem arbetar som sjöpoliser enbart under sommaren.

Sjöpolisen12 polisbåtar

I Stockholms län finns nio polisbåtar och i Västra Götaland tre. De används för patrullering och spaningsuppdrag året runt och kan köras även i mörker och hårt väder. De båtar polisen använder är:

  • Ribbåtar som kan köra upp till 60 knop.
  • 15-metersbåtar som kan köra runt 40 knop.
  • Civila båtar för spaningsuppdrag.

Polisbåtkontor

I Stockholms län har sjöpolisen poliskontor i form av polisbåtar. Under sommaren lägger poliskontoren till under fasta tider i skärgårdens olika hamnar. Därmed kan både sommargästerna och de fasta öborna komma i kontakt med polisen och få samma service som på en polisstation.

Samarbete med andra

Polisen i de län som inte själva har sjöpoliser kan vända sig till sjöpolisen i Stockholms län och Västra Götaland för att förstärkning, hjälp och expertiskunskap.

Sjöpolisen samverkar med många andra, till exempel de som bor och verkar i skärgården, Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet, Aquapol, Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Tullverket och Skärgårdsstiftelsen.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden