Särskild satsning mot grov brottslighet

Elva svenska myndigheter arbetar gemensamt med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer och nätverk.

Satsningen mot grov organiserad brottslighet inleddes 2009 efter ett uppdrag från regeringen.

Den grova organiserade brottsligheten berör alla delar av samhället. Den rör sig över landsgränser och omfattar alla former av kriminalitet. Kriminella organisationer som säljer narkotika, kan också smuggla cigaretter, miljöfarligt avfall eller människor. Det är också vanligt att grovt kriminella begår skattebrott och utnyttjar olika typer av sociala skyddsnät som sjukpenning och a-kassa.

Myndigheterna har inrättat gemensamma strategiska och operativa råd, underrättelsecenter på regional och nationell nivå samt särskilda aktionsgrupper för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

Tillsammans med Polismyndigheten ingår Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i satsningen. Dessutom medverkar Migrationsverket, bland annat med inhämtning av information till satsningens underrättelsecenter.

Samverkansrådet anger inriktningen för arbetet

Rikspolischefen och de samverkande myndigheternas generaldirektörer träffas två gånger per år i Samverkansrådet. Där enas de om en gemensam strategisk inriktning för det kommande året.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00