Sociala insatsgrupper

Syftet med sociala insatsgrupper är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan olika verksamheter som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.

Sociala insatsgrupper


Slutredovisning av projektet sociala insatsgrupper

Efter den lyckade satsningen att initiera verksamhet med sociala insatsgrupper i pilotområden 2011-2012 gav regeringen ett nytt uppdrag till Rikspolisstyrelsen, att stödja och sprida arbetssättet 2013-2014.

Rikspolisstyrelsen lämnade in sin slutredovisning av projektet i november 2014.

I slutredovisningen framgår bland annat att polisen ser positivt på arbetet med sociala insatsgrupper, men att det krävs tydliga mål och enhetlig målsättning för deltagande verksamheter
Slutredovisning av projektet med sociala insatsgrupper (pdf öppnas i eget fönster)

Fler redovisningar:

Gemensam viljeförklaring

Flera myndigheter står bakom arbetet med att utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som nu sprids till flera orter.
Gemensam viljeförklaring (pdf öppnas i eget fönster)

Berättelsen om Claudia:

Från rastlös med drogproblem till drogfri med framtidstro

Nu vill Karlskrona sprida sina positiva erfarenheter genom en elva minuters informationsfilm om sociala insatsgrupper. I filmen får vi också höra 17-åriga Claudia och hennes mamma som har fått tillbaka hoppet om framtiden genom modellen.

 

In English

Community Intervension Team, in English (pdf) 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden