Polisen i Skåne län

Malmö

Här hittar du information om hur Polisen arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande satsningar i Malmö.

Malmöpolisen har tillsammans med bland annat Malmö stad genomfört flera olika insatser inriktade mot den organiserade brottsligheten, kriminella nätverk och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön.

Exempel på arbete som pågår:

112 vid larm
114 14 övriga ärenden