Sverige har tillfälliga gränskontroller

Svensk polis kontrollerar personer som vill resa in i Sverige från andra Schengenländer vid vissa gränsövergångsställen. Det påverkar inte rätten och möjligheten att söka asyl.

Kontroller görs:

  • genom stickprov utifrån slumpmässigt urval eller
  • då det finns en konkret anledning.

Du som vill resa in i Sverige ska kunna styrka din rätt att vistas här genom att:

  • ha uppehållstillstånd i Sverige eller
  • vara medborgare i Schengen.

Du som inte kan visa att du har rätt att vistas i Sverige kan, om du vill, söka asyl. Det gör du hos Migrationsverket. Har du inte rätt att vistas i Sverige och inte vill söka asyl utreds du av polisen. Polisen avgör då om du ska direktavvisas eller tas i förvar.

Medborgare i Sverige eller annat nordiskt land

Du behöver inte ha med dig pass eller nationellt id-kort men måste kunna visa att du är medborgare i ett nordiskt land med hjälp av till exempel körkort.

Icke nordisk medborgare

Du behöver ha pass eller nationellt id-kort. Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. Har du uppehållstillstånd i ett EU-land måste du kunna styrka både din identitet och ditt uppehållstillstånd.

Mobilephone112 emergency
11414 non-emergency

 

The Swedish Police dial 114 14 • In emergency dial 112 • From abroad dial +46 77 114 14 00