Presskontakter inom polisen

Nationella frågor

Presskontakt under kontorstid

Presschef:
Sara Kvarnström: 010-563 90 88

Pressekreterare:
Stephan Ray: 010-56 390 84

Nationella operativa avdelningen, Noa:
Carolina Ekéus: 010-56 390 86

Pressjour efter kontorstid

Telefon: 010-56 340 05

Nationellt forensiskt centrum, NFC (f d Statens kriminaltekniska laboratorium)

Presstelefon: 010-56 280 55 

Lokala presskontakter

Region Bergslagen


Region Mitt


Region Nord


Region Öst


Region Stockholm


Region Syd


Region Väst

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00