Belastningsregistret – begär utdrag

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Som privatperson har du enbart rätt att begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller alltså inte.

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det kan ta längre tid om det är många som begär utdrag. Hur du fyller i blanketterna för att få ditt utdrag så snabbt som möjligt

Lista med blanketter för registerutdrag

Kontaktinformation

Adress för insändning av blankett för begäran om registerutdrag:
E-post: registerutdrag@polisen.se (endast för insändning av blankett)

Telefontid:
Måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30
Telefon: 010-56 33 502
Telefax: 010-56 35 333
E-post: mrbr@polisen.se OBS! Frågor besvaras på denna adress.

Gäller dina frågor utdrag för utlandsändamål:
Telefontid:
Måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30
Telefon: 010-56 33 501
Telefax: 010-56 35 334
E-post: brud.rps@polisen.se

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister, brottregister, brottsregisterutdrag, register, polisregisterutdrag, polisutdrag, vandelsprövning och belastningsutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00