Belastningsregistret – begär utdrag

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Som privatperson har du enbart rätt att begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller alltså inte. Vill du ha utdraget till en c/o-adress, ber vi dig kontakta oss. Du måste alltid skriva under blanketten för hand, elektronisk underskrift gäller inte.

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det kan ta längre tid om det är många som begär utdrag. Hur du fyller i blanketterna för att få ditt utdrag så snabbt som möjligt.

Lista med blanketter för registerutdrag

Kontaktinformation

27-28 oktober har vi stängt telefonerna på grund av utbildning

Adress för insändning av blankett för begäran om registerutdrag:
E-post: registerutdrag@polisen.se (endast för insändning av blankett) 
Telefontid måndag till fredag kl. 8.00 - 16.30
Telefon: 010-56 33 502
Fax: 010-56 35 333
E-post: mrbr@polisen.se OBS! Frågor besvaras på denna adress.

Gäller dina frågor utdrag för utlandsändamål:

Telefontid måndag till fredag kl. 8.00 – 16.30
Telefon: 010-56 33 501
Telefax: 010-56 35 334
E-post: brud.rps@polisen.se

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister, brottregister, brottsregisterutdrag, register, polisregisterutdrag, polisutdrag, vandelsprövning och belastningsutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden