Belastningsregistret – begär utdrag

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Begär registerutdrag och få blanketter

för arbete inom skola eller förskola (442.5) 

för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet) (442.9)

för arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7)

för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (442.14)

för att kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret (442.3)

för dig som ska använda det utomlands (442.1)

om dig själv från ett EU-lands kriminalregister (442.10)

för dig som ska arbeta som försäkringsförmedlare (442.6)

Information

Information till arbetsgivare om registerutdrag

om hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret (gallring)

Kontaktinformation - frågor 

Telefontid måndag till fredag kl. 8 – 16.30.
Telefon: 010-56 33 502
Fax: 010-56 35 333
E-post: mrbr@polisen.se

Gäller dina frågor utdrag för utlandsändamål:

Telefontid måndag till fredag kl. 8 – 16.30
Telefon: 010-56 33 501
Telefax: 010-56 35 334
E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister, brottregister, brottsregisterutdrag, register, polisregisterutdrag, polisutdrag, vandelsprövning och belastningsutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.