Utlandsändamål - Belastningsregistret

Blankett för dig som tänker bosätta dig eller jobba utomlands, adoptera barn eller på annat sätt ta tillvara din rätt i annat land. Begäran om utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister, PM 442.1 för svenska och PM442.4 för engelska. (161201)

Giltighetstid varierar från land till land. Eventuella belastningar, domar redovisas endast på svenska.

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det vara svårt att fylla i blanketten digitalt. Använd i så fall blanketten du skriver ut och fyller i för hand.

 Utlandsändamål - Belastningsregistret

Do not forget to sign your application. This applies also to scanned applications sent by e-mail.

 Request for an extract from the criminal records registry for purposes in another country


 Skriv ut och fyll i för hand

 Utlandsändamål - Belastningsregistret Skriv ut och fyll i för hand

 Request for an extract from the criminal records registry for puposes in Another country skriv ut och fyll i för hand

 

 

 112 vid larm
114 14 övriga ärenden