Personuppgiftslagen 26§

Blankett för begäran om utdrag av personuppgifter i Polismyndighetens dataregister enligt 26 § personuppgiftslagen, PM 442.2 (16-11-11).

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

 

Personuppgiftslagen 26§  (.pdf, 1,0 megabyte)
Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2017-01-23


112 vid larm
114 14 övriga ärenden