HVB-hem, Misstanke- och Belastningsregistret

Blankett för dig som ska arbeta i hem för vård eller i boende som tar emot barn, HVB-hem. Begäran om utdrag ur Polismyndighetens Misstanke och Belastningsregister, PM 442.7 (15-11-16).

Giltighetstid 6 månader.

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det vara svårt att fylla i blanketten digitalt. Använd i så fall blanketten du skriver ut och fyller i för hand.

Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2015-11-17Utgivningsdatum: 2015-11-17

112 vid larm
114 14 övriga ärenden