LSS - Belastningsregistret

Blankett för dig som blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller en praktik där det ingår att utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder. Begäran om utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister, PM 442.9 (15-11-16).

Giltighetstid 1 år. 

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

LSS - Belastningsregistret  (.pdf, 1,3 megabyte)
Författare: Polismyndigheten
Uppdaterad: 2017-03-20
Utgivningsdatum: 2015-11-17Uppdaterad: 2017-03-20
Utgivningsdatum: 2015-11-17

112 vid larm
114 14 övriga ärenden