Godsbeskrivning

Förteckning över saknat gods att överlämna till polisen vid t.ex. inbrott. Formuläret innehåller Godsbeskrivning på svenska med Sak nr 462.1, engelska 462.3, tyska 462.4 och franska 462.5. Antikviteter och prydnadsföremål med Sak. nr. 462.2. (170214)

Blanketterna är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post.

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det vara svårt att fylla i blanketten digitalt. Använd i så fall blanketten du skriver ut och fyller i för hand.

 Godsbeskrivning svenska

 Godsbeskrivning engelska

 Godsbeskrivning tyska

 Godsbeskrivning franska

 Godsbeskrivning antikviteter och prydnadsföremål


Blanketter som man skriver ut och fyller i för hand

 Inventarieförteckning

  Godsbeskrivning svenska

 Godsbeskrivning engelska

 Godsbeskrivning tyska

 Godsbeskrivning franska

 Godsbeskrivning antikviteter och prydnadsföremål

 112 vid larm
114 14 övriga ärenden