Tillstånd ordningslagen - blanketter

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar till polisen i samband med en ansökan om tillstånd kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är bland annat att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00