Ordningslagen - Ansökan om tillstånd

Blanketten ska användas när du ansöker om Allmän sammankomst, Offentlig tillställning, Användande av offentlig plats, Störande buller, Penninginsamling, Jakttillsyn och Skottlossning inom planlagt område. PM 510.1 (160219)

Spara blanketten på datorn

Du måste spara ner blanketten på din dator innan du fyller i den. Om du fyller i blanketten direkt och skickar kan all text försvinna.

Skicka in ansökan

Hit skickar du ansökan.


Den här blanketten kan du fylla i digitalt:

 Ansökan om tillstånd ordningslagen


Den här blanketten måste du skriva ut och fylla i för hand, det vill säga den är ej digital.

  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen -  (Skriv ut och fyll i för hand)

 112 vid larm
114 14 övriga ärenden