Vapen - blanketter

Alla uppgifter i blanketten måste vara ifyllda och avgiften betald innan din ansökan behandlas. Om du inte fyller i rätt uppgifter tar det längre tid att handlägga eftersom ansökan måste kompletteras först.

Information om personuppgiftsbehandling

Personuppgifter behandlas automatiserat i något av polisens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen.
Information om personuppgiftsbehandling

Avgifter för ansökan

Avgifter vapen

Skicka in ansökan

Hit skickar du din ansökan för vapenärenden

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden