Vapen - blanketter

Alla uppgifter i blanketten måste vara ifyllda och avgiften betald innan din ansökan behandlas. Om uppgifter saknas måste kompletteringar begäras, vilket förlänger handläggningstiden.

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar till polisen i samband med en ansökan om tillstånd kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är bland annat att skydda din personliga integritet när personuppgifterna behandlas.

En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen

Hit skickar du din ansökan (vapenärenden).

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00