Skjutvapenpass (EU) - bilaga ansökan

Ansökan om Europeiskt skjutvapenpass. (PM 553.1-01) och en st Vapenbilaga (PM 553.1-02) Kategoritabell för skjutvapenpass.

Ansökan enligt 3 kap 9 § VF om Europeiskt skjutvapenpass.De två övre blanketterna är elektroniska och ifyllningsbara. De nedre blanketterna får du skriva ut och fylla i för hand.

 Ansökan om EU skjutvapenpass

 Vapenbilaga


Skriv ut och fyll i blanketter

 Ansökan om EU skjutvapenpass- Skriv ut och fyll i för hand

 Vapenbilaga- skriv ut och fyll i för hand

 

 112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00