Skjutvapenpass (EU) PM 553.1 - Ansökan och bilaga

Ansökan om Europeiskt skjutvapenpass PM 553.1-01 och Vapenbilaga PM 553.1-02.

Spara blanketten på datorn

Du måste spara ner blanketten på din dator innan du fyller i den. Om du fyller i blanketten direkt och skickar kan all text försvinna. Du måste signera blanketten (ha din namnunderskrift).

Skicka in ansökan

Hit skickar du ansökan för vapenärenden.

Välj blankett

Blanketterna nedan är identiska, men de är anpassade för olika webbläsare. Om den första (övre) inte fungerar, prova med den andra.

 

 Ansökan om EU skjutvapenpass

 Vapenbilaga


 Ansökan om EU skjutvapenpass - skriv ut och fyll i för hand

 Vapenbilaga - skriv ut och fyll i för hand112 vid larm
114 14 övriga ärenden