Godkänd id-handling vid ansökan av pass

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig. Godkänd legitimation är följande giltiga id-handlingar.

 • Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige
 • Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet

Om du saknar legitimation

Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid ansökningstillfället och intyga din identitet, om personen kan visa godkänd legitimation:

 • Make/maka
 • Sambo (ni ska vara skrivna på samma adress)
 • Registrerad partner
 • Förälder
 • Mor- eller farförälder
 • Myndigt barn
 • Myndigt syskon
 • Vårdnadshavare

Även följande personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag/relation till dig vid ansökningstillfället och visa godkänd legitimation:

 • Familjehemsförälder
 • God man
 • Arbetsgivare till sökanden (minst ett års anställningstid)
 • Tjänsteman vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden, exempelvis en polis i tjänst som utreder personen i fråga.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden