Internationell standard för pass

Det svenska passet och nationella id-kortet följer internationell standard.

Det är FN-organet ICAO, International Civil Aviation Organization som utfärdar rekommendationer för pass och övriga resehandlingar. Även inom EU finns gemensamma bestämmelser om resehandlingar.

Samtliga pass som utfärdas på passenheterna i Sverige, även provisoriska
pass, är maskinläsbara.

Chip i pass och nationella id-kort

Passet och det nationella id-kortet är försedda med ett chip som lagrar personuppgifter och foto. I passet lagras även fingeravtrycket i chippet. Syftet är att höja säkerheten och säkerställa att personen på fotot och den som använder resehandlingen är samma person.

Fingeravtryck i passet

Fingeravtryck i det vanliga passet är obligatoriskt och i enlighet med EU-regler. Fingeravtrycket lagras endast i datachipet i passet. Barn under sex år och de som har permanenta skador på sina fingrar behöver inte lämna fingeravtryck.

Den sökande som har en tillfällig skada på en eller båda händerna, som gör att fingeravtryck inte kan lämnas, kan endast få ett provisoriskt pass eller nationellt id-kort, beroende på resmål.

Foto

Fotografering för pass och nationellt id-kort sker vid ansökningstillfället hos polisens passexpeditioner. Det gör att kvaliteten på fotot blir bra och utesluter att en person använder sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg.

Det går inte att få kopior av passfotot.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden