Pass och nationellt id-kort för barn och unga

Alla som ansöker om pass, även barn och ungdomar, måste personligen komma till passexpeditionen.

Minst en vårdnadshavare måste vara med

Barn och ungdomar under 18 år måste ha minst en vårdnadshavare med sig vid ansökningstillfället. Vårdnadshavaren ska kunna visa godkänd svensk legitimation.

Kontakta passexpeditionen i förväg om den andra vårdnadshavaren inte vistas i Sverige och det är svårt att få fram ett medgivande.

Skriftligt medgivande för pass och nationellt id-kort

För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Det ska bifogas även om barnet har ett giltigt pass och nationellt id-kort.

Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren.

Blankett för vårdnadshavares medgivande finns här på webbplatsen eller på närmaste polisstation. En motsvarande blankett finns även tillgänglig på passexpeditionen. Medgivandet ska dateras och får inte vara äldre än en månad.

Om båda vårdnadshavarna är med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren bevittna namnunderteckningarna på plats. Glöm inte att ta med giltig svensk legitimation.

Ej namngivet barn

För att kunna ta emot en ansökan om resehandling för ett barn ska barnets namn vara anmält till Skatteverket. Enligt namnlagen (1982:670) ska anmälan om barnets förnamn anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. I vissa fall förvärvar nyfött barn automatiskt efternamn vid födseln och i en del fall inte.

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass/och eller nationellt id-kort som gäller i tre år måste både för- och efternamn vara godkända av Skatteverket.

När Skatteverket godkänt namnen tar det cirka en vecka innan uppgifterna når passmyndighetens register. Ska resehandling sökas under denna vecka ska ett personbevis med fastställda namn uppvisas i samband med ansökan. Det utfärdas av Skatteverket.

Skulle barnet vara under tre månader och bara efternamnet är fastställt kan passmyndigheten utfärda resehandling som gäller till och med dagen innan barnet fyller tre månader. Då några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan, är det inte säkert att ett pass med kort giltighetstid accepteras till resmålet.

Ansökan som gäller familjehemsplacerat barn

Ett beslut som styrker familjehemsplaceringen ska kunna uppvisas. Ansökan kan genomföras med en närvarande familjehemsförälder, men observera att det inte ersätter behovet av skriftligt medgivande från den eller dem som är vårdnadshavare.

Hämta pass eller nationellt id-kort

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare. Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället. Se till att ha med godkänd legitimation.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden