Pass och nationellt id-kort för barn och unga

Barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

Tänk på att vårdnadshavarna alltid måste ge sitt skriftliga medgivande. Ladda ner och fyll i blanketten för medgivande och ta med vid ansökningstillfället. Den finns också på närmaste polisstation eller på passexpeditionen. 

Blankett för vårdnadshavares medgivande

Om inte vårdnadshavarna är med på passexpeditionen, ska medgivandet vara undertecknat och bevittnat.

Krav på medgivandet

  • Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar.
  • Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren bevittna namnunderteckningarna på plats. Båda vårdnadshavarna behöver uppvisa giltig legitimation.

På passexpeditionen, barn och unga

Barn och ungdomar under 18 år måste komma personligen till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. Minst en vårdnadshavare bör vara med.

På passexpeditionen ska vårdnadshavare kunna visa upp godkänd id-handling. Om inte båda vårdnadshavarna följer med, behöver den frånvarande vårdnadshavarens legitimation inte tas med.

För att Polismyndigheten ska kunna utfärda pass/och eller nationellt id-kort som gäller i tre år måste både för- och efternamn vara godkända av Skatteverket.

Hämta pass, barn och unga

För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet.

Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.

Se till att ha med godkänd svensk legitimation.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden