Provisoriskt pass

Ett provisoriskt, tillfälligt pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Provisoriska pass utfärdas endast på ett fåtal platser i Sverige.

Om du hastigt måste resa och saknar gällande ordinarie pass kan du få ett provisoriskt, tillfälligt pass som då gäller för den aktuella resan, längst sju månader. Avgiften är 980 kronor. Ta med giltig legitimation.

Provisoriskt pass utfärdas endast för en resa som är nära förestående. Du måste veta hur länge passet ska vara giltigt och om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass. Uppgifter får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå. För USA-resenärer krävs visum för dem som inte har ett lasergraverat pass. Samtliga pass som utfärdas på passenheterna i Sverige, även provisoriska pass, är lasergraverade.

För barn under 18 år krävs att en vårdnadshavare är närvarande vid ansökningstillfället. Tänk på att "Blankett för vårdnadshavares medgivande" ska vara ifylld av samtliga vårdnadshavare även vid ansökan om provisoriskt pass.

Provisoriskt pass utomlands

Ett provisoriskt pass som utfärdas utomlands gäller endast för en resa, till exempel en resa åter till det land där den svenske medborgaren är bosatt eller åter till Sverige. Om förhållandena kräver det kan en resa tur och retur medges.

I utlandet är det svenska ambassader, generalkonsulat och konsulat som utfärdar provisoriskt pass. Detta pass är inte maskinläsbart. Ansökan om provisoriskt pass utomlands på en ambassad eller generalkonsulat kostar
1 600 kronor.

Om det inte finns någon svensk representation i landet kan en svensk medborgare få hjälp av ett annat EU-lands representation.

Här utfärdas provisoriskt pass i Sverige: 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00