Ansök om provisoriskt pass

Ett provisoriskt, tillfälligt pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Provisoriska pass utfärdas endast på ett fåtal platser i Sverige.

Om du hastigt måste resa och saknar gällande ordinarie pass kan du få ett tillfälligt pass som då gäller för den aktuella resan. Passets giltighetsområde och giltighetstid ska begränsas till den sökandes behov av pass, längst sju månader. Du ska kunna styrka ditt behov av det provisoriska passet.

Du måste veta om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass. Uppgifter får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

Är ditt pass fortfarande giltigt när du ansöker om ett provisoriskt pass, kommer det att återkallas (spärras) och det ska lämnas in till närmaste passexpedition, efter hemkomst. Passet kan inte användas efter att det har spärrats.

Ett provisoriskt pass kan inte användas som legitimation.

Kostnad

980 kronor

Här utfärdas provisoriskt pass i Sverige:

112 vid larm
114 14 övriga ärenden