Ta del av allmän handling

Du har rätt att ta del av polisens allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen.

Kontakta Polisen och berätta vilken handling du vill ta del av.

Polisen gör en sekretessprövning

Polisen prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Får du avslag på din förfrågan kan du begära ett myndighetsbeslut. Ett myndighetsbeslut kan överklagas.

Nio kopior är gratis - tio sidor kostar 50 kr

Kopior av allmänna handlingar är gratis upp till nio sidor. Tio sidor kostar 50 kr och varje sida därutöver 2 kr.

 


 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00