Tillstånd

Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang, för att få använda pyrotekniska varor med mera. Polisen hanterar även förordnande av ordningsvakter och tillstånd och licenser för vapeninnehav.

Sök tillstånd hos polisen i det län där tillståndet ska gälla. Polisen tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. 
Tillstånd - så ansöker du och betalar avgiften

Allmän sammankomst

Allmän sammankomst kan till exempel vara en valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), en demonstration, en manifestation, en opinionsyttring, en föreläsning, ett föredrag, en sammankomst för religionsutövning, en teaterföreställning, en filmvisning, en konsert, ett utövande av mötesfrihet och en cirkusföreställning.

Vad som gäller för säkerhet, konsert och gatumusik, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla hittar du på sidan: Allmän sammankomst

Blanketter

Offentlig tillställning

Exempelvis tävling och uppvisning i sport och idrott, valborgsmässoeld (kan vara allmän sammankomst beroende på typ av kringarrangemang), danstillställning, tivoli och festtåg, mässor, marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis).

Vad som gäller för säkerhet, servering av alkohol och mat, valborgsmässoeld och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan: Offentlig tillställning

Blanketter

Användande av offentlig plats

Användande av offentlig plats kan till exempel vara vid försäljning, uteservering, placering av byggsäck eller container på allmän gata (kan även gälla privat mark), placering av skylt, bord eller scen, placering av byggnadsställning, störande buller och penninginsamling.

Vad som räknas som offentlig plats, vad som gäller vid torgförsäljning, när tillstånd från polisen krävs och vad ansökan ska innehålla med mera hittar du på sidan: Användande av offentlig plats

Blankett

Fyrverkerier

Om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan det krävas tillstånd. Information om åldersgräns, när tillstånd inte behövs med mera hittar du på sidan: Information om fyrverkerier

Blankett

Vapen

Du måste ansöka om vapenlicens för att få inneha vapen och ammunition. Du behöver också tillstånd om du ska förvara skjutvapen hos någon annan och om du ska föra in vapen i Sverige med mera. (Ansökan om tillstånd att använda skjutbana – blankett och avgift hittar du under ordningslagen.)
Lagar och regler om vapen

Långa handläggningstider
Handläggningstiden för vapenlicenser är för närvarande lång på flera håll i landet och i vissa fall kan en licensansökan ta många veckor att behandla. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med ansökan
Kompletterande information från region Syd (Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län


Ordningsvakter

Polisen ansvarar för utbildning av ordningsvakter och har även övergripande ansvar för utövandet och fortbildning.
Lagar och regler om ordningsvakter

Andra tillstånd

Störande buller, skottlossning inom (detalj-) planlagt område, använda skjutbana (ansöks av föreningen eller ägaren till skjutbanan), stenspräckning, sprängning, hotell- och pensionatrörelse eller godkännande av ny föreståndare, jakttillsyn, larminstallationsverksamhet och penninginsamling (i vissa kommuner behövs inget tillstånd, kontakta din kommun för att få veta vad som gäller).

Blanketter

Ansökan utanför polisens ansvarsområden

För ansökan om tillstånd utanför polisens ansvarsområden, kontakta din kommun.

Mer om tillstånd

 

Kompletterande information från region Syd
(Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

För närvarande påbörjas handläggningen av licensansökningar inkomna under vecka 23 för 2015. (Uppdaterad 16/9)

 

Sökande kan kontaktas för kompletterande uppgifter

För att skynda på handläggningen kontrolleras inkomna ansökningar så att eventuella kompletteringar kan göras innan handläggningen av ärendet börjar.

Den som behöver komplettera sin ansökan får en begäran om komplettering hemskickad. Det underlättar för oss om komplettering skickas in med e-post eller brev, istället för att den lämnas per telefon. Det står i begäran när kompletteringen senast ska vara inskickad till Tillståndssektionen.  

Skicka kompletteringen till:

Polismyndigheten
Tillståndssektionen
205 90 Malmö

E-post: Kalmar och Kronobergs län samt Skåne och Blekinge län

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00