Problem med telefonin

Nationella problem med polisens telefoni gällande telefonnummer: 114 14.

Polisen har för närvarande stora problem med telefonitekniken på telefonnummer: 114 14. Felsökning pågår av aktuellt telefonbolag. Vid ärenden som kan anstå, vänligen återkom imorgon. Vid akuta händelser ring 112 som inte berörs av telefonistörningarna.

Nyhet från

Polisen Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden