Ytterligare kameraövervakning på Lindängen

Nytt tillstånd för fortsatt och utökad kameraövervakning i centrum.

Som en del i det brottsförebyggande- och brottsutredande arbetet beviljades Polismyndigheten hösten 2016 tillstånd att sätta upp en övervakningskamera vid Lindängens centrum. Nu har Länsstyrelsen beslutat att polisen får sätta upp ytterligare en kamera och bedriva kameraövervakning i området dygnet runt.

- Polisområde Malmö fortsätter utbyggnaden av kameraövervakning som ett komplement till polisområdets brottsförebyggande arbete. Våra kommunpoliser har en viktig roll i att tillsammans med företrädare för lokalsamhället identifiera lämpliga platser för övervakning. Lindängens centrum är en sådan plats, säger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson.

Polismyndigheten bedriver trygghetsbevakning med hjälp av kameror på ett flertal platser i Malmö och det nya tillståndet för Lindängens centrum gäller fram till den 27 juli 2019.

 

Nyhet från

Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden