Kungörelsedelgivning i polisområde sydvästra Götaland

Polismyndigheten, sydvästra Götaland, söker en person som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods, gällande en personbil.

Delgivningsdatum 2017-10-02

Handlingarna finns tillgängliga i receptionen i Polishuset i Kristianstad.

Öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag, fredag 09.00 – 15.00, tisdag 09.00 – 18.00.
Telefon 010- 56 14 360 (09.00 – 12.00, helgfri måndag - fredag).

Ej hämtat gods kommer att säljas eller förstöras då sex veckor passerat från ovan datum, tidigast 2017-11-13.

Se fullständig delgivning på Post- och inrikes tidningar: Kungörelse-id K593755/17

Nyhet från

Skåne

112 vid larm
114 14 övriga ärenden