Nyhetsbrev januari 2011

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Rikspolischefen: Gemensamt skyddar vi oss mot terrorism
Terrorismhotet blev i allra högsta grad verklighet för oss i Sverige när en man med sprängmedel utförde ett självmordsdåd mitt i centrala Stockholm.

Piloters nykterhet kontrolleras
Den 1 september förra året trädde en ny lag i kraft. Den gav polisen rätt att utan skälig misstanke göra stickprovkontroller av nykterheten på piloter och annan flygplatspersonal.

Polisen ska arbeta mer brottsförebyggande
Polisen ska utveckla sitt brottsförebyggande arbete och bli bättre på att hålla de utredningstider som gäller för ungdomsbrottslighet. Det framkom i regleringsbrevet från regeringen för 2011.

Färre brott anmäldes förra året
Antalet anmälda brott under 2010 har minskat med tre procent jämfört med året innan. Samtidigt ökar antalet anmälningar om narkotikabrott och datorbedrägerier. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet.

Jan Garton om hotbilden mot Sverige
Säpos arbete efter självmordsattentatet i Stockholm leddes av Jan Garton, chef för Säpos avdelning för säkerhetsunderrättelser. Här berättar han bland annat om hur terrorism internationaliseras och om hur den utvecklingen påverkar svensk polis.

På patrull mot våldet
Sevedsplan i utkanten av centrala Malmö är ett av Skånes mest brottsbelastade områden. Men någonting har hänt. På ett år har våldet minskat med två tredjedelar. Vi följde med en av polisens specialinsatta fotpatruller för att ta reda på varför.

Följ med ner i Palmearkivet
225 hyllmeter med dokument. Under åren har Palmeutredningen växt till en av de största i världen. Inför 25-årsdagen av mordet har allt material sorterats och gjorts mer överskådligt.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden