Nyhetsbrev maj 2011

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Polisen kan klara upp fler inbrott
Rikspolischefen beslutade för en tid sedan att tillsätta en inspektionsgrupp som ska studera Polisens arbete med att utreda inbrott.

Ersättning för polisinsatser
Polisen är enligt ordningslagen skyldig att ta betalt för sina insatser vid vissa typer av arrangemang, som exempelvis idrottstävlingar. Om Polisen ska ta betalt eller inte, ska bedömas efter arrangemangets art och syfte.

Tydligare information till brottsoffer
För att brottsoffer ska våga anmäla och medverka i brottsutredningen är det viktigt att de får kunskap om sina rättigheter och hur brottsutredningen går till. Polisen arbetar just nu med att förtydliga sin information.

Polisen ska rekrytera fler medarbetare
För att ytterligare stärka sin förmåga kommer Polisen att rekrytera nya medarbetare med särskilda kompetenser inom olika områden.

Så utreds grova jaktbrott
Monica Stöllman arbetar som kriminalinspektör i Värmland och är länets ende utredare av illegal rovdjursjakt.

Fotografier som bevis
Behovet av att använda bilder som bevis är stort. Men ett fotografi är inte så objektivt avbildande som man vill tro.

Ett pass med spårvagnspolisen
Polisen på Hisingen i Göteborg har lyckats minska antalet personrån dramatiskt sedan de börjat närvara på spårvagnarna.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden