Medborgarlöften och lokal samverkan

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Så tas medborgarlöften fram

Karta över kommuner med medborgarlöften i januari 2017 (pdf, öppnas i eget fönster)

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

Om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete på Brås webbplats

En polis närmare medborgaren (pdf, öppnas i eget fönster)

Metodstöd

Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan (pdf, öppnas i eget fönster)

Kommuner med medborgarlöften i bokstavsordning

 
 
Nästa sidaFöregående sida1 2 3 4 5 6 7

112 vid larm
114 14 övriga ärenden