Tillstånd för lotteri

Det är kommunen som hanterar tillstånd för lotterier inom kommunen.

Länsstyrelsen sköter tillståndsfrågan för lotterier över kommungränser.

Lotteriinspektionen tar ställning till tillståndsansökningar för rikstäckande lotteriverksamhet.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00