Bedrägeri - utsatt

Bedrägeri kan innebära att du blir lurad av en gärningsperson som leder till ekonomisk skada för dig.

En telefon med luren avlagd.

Viktigt att anmäla

Du kan polisanmäla bedrägeri via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation. Är det akut eller pågående ring 112.

Tänk även på

Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om din försäkring täcker bedrägerier.

Beskrivning av bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar falska fakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit.

Mer information

Olika typer av bedrägeri

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden