Skadegörelse eller klotter - utsatt

Om du har utsatts för skadegörelse eller klotter, anmäl det till polisen.

Klotter eller skadegörelse

Att tänka på vid anmälan

Vid skadegörelse på byggnader eller annat föremål kan du göra polisanmälan via telefon 114 14.

Är skadorna synliga är det bra om du fotograferar och sparar dem som framtida bevismaterial och som underlag för anmälan till försäkringsbolag. Informera polisen om materialet.

Tipsa polisen

Kontakta polisen genom att ringa 114 14 om du vet någonting om vem som klottrat på ett visst område eller har information kring vilka som klottrar. Du kan vara anonym om du vill. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot skadegörelse och klotter.

Tänk även på

Kontakta ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning för skadorna.

Skadegörelse på fordon

Om du har utsatts för skadegörelse av motorfordon kan du läsa mer under Motorfordon.

Beskrivning av skadegörelse eller klotter

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden