Skadegörelse eller klotter - Utsatt

Om du har utsatts för skadegörelse eller klotter, anmäl det till polisen.

Information från ditt län

Klotter eller skadegörelse

Att tänka på vid anmälan

Vid skadegörelse på byggnader eller annat föremål kan du göra polisanmälan på telefon 114 14.

Är skadorna synliga är det bra om du fotograferar och sparar dem för framtida bevismaterial och som underlag för anmälan till försäkringsbolag. Informera polisen om materialet.

Tipsa Polisen

Kontakta polisen på 114 14 om du vet någonting om vem som klottrat på ett visst område eller har information kring vilka som klottrar. Du kan vara anonym om du vill. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot skadegörelse och klotter.

Tänk även på

Kontakta ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning för skadorna.

Skadegörelse på fordon

Om du har utsatts för skadegörelse av motorfordon kan du läsa mer under Motorfordon.

Beskrivning av skadegörelse eller klotter

Skadegörelse är när en gärningsperson har skadat eller haft sönder din egendom. Klotter kan vara en typ av skadegörelse.

Mer information

Annan fakta om brottet

Information från Södermanland

Anmäl klotter i Södermanlands län

Har du blivit utsatt för klotter i Södermanlands län kan du anmäla det till genom att fyll i blanketten som du hittar längre ner på sidan och skicka in den via e-post till Polismyndigheten.

Du kan även ringa telefonnummer 114 14 och göra en anmälan.

 

Förbered anmälan

  • Dokumentera klottret: bokstavskombinationer, färg, form och storlek.
  • Sträva efter att sanera klottret inom 48 timmar, tex. genom saneringsfirma.

Så här gör du en anmälan

Du kan i ditt e-post program också bifoga bilder eller andra handlingar som är av betydelse för en utredning.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00