• Student

  Polisens råd för säkra studentflak

  Vid studentfiranden kan transporter på flak vara tillåtna om säkerhetskraven är uppfyllda.

  Läs om tips till flakvärdar

 • Studentflaken får ta andra vägar

  Förbud mot studentflak på vissa gator i
  Stockholms innerstad från 25 maj. 

  Här får studentflaken inte åka


 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00