Aktuella upphandlingar

Alla varor och tjänster som köps av Polismyndigheten måste upphandlas från konkurrerande parter på den öppna marknaden.

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen i Sverige lyder under upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler.

Till dig som är eller vill bli leverantör

Under om upphandlingar finns bland annat information om vilka krav vi ställer på dem som levererar tjänster till oss. Där beskrivs även vilka lagar och förordningar om offentlig upphandling som polisen måste följa.

Aktuella upphandlingar

Här kan du ta del av förfrågningsunderlag, kompletteringar och förtydliganden för varje upphandling.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden