Mer mångfald behövs inom polisen

Jag behövs. Någon söker mig. Så kände Rojin Khalili när hon fick veta att polisen sökte personer som talade hennes språk. Nu är hon en av drygt 50 deltagare som fått tillfällig anställning genom projektet Visp, Världen integrerad i svensk polis.

– Jag vet att jag är bra på att ta folk, jag har jobbat med människor länge och jag har språkkunskaperna, säger Rojin Khalili som kan prata kurdiska, Sorani, Persiska och Dari.

Efter två veckors utbildning och den vanliga säkerhetsprövningen för anställda inom svensk polis har hon sedan den 19 september arbetat i region Öst.

– Jag jobbar med administration på regionkansliet i Linköping. Jag är samordnare och kontaktperson för regionens volontärarverksamhet, säger Rojin Khalili.

Fler med utländsk bakgrund behövs

– Det här projektet kommer att lära oss hur vi kan nå ut till fler grupper som har de kompetenser vi behöver inom polisen. Vi får inte vara för stereotypa i våra tjänstebeskrivningar för då får vi bara en sorts människor som söker hit.Vi behöver en mycket större mångfald inom polisen, i allt från etnicitet till olika erfarenheter och bakgrunder, säger Carin Götblad, ordförande i styrgruppen för projekt Visp.

Visp är ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och syftet är att få fler med utländsk bakgrund i arbete.

– Polisen finns till för alla. För att vi ska kunna möta alla människor i samhället måste vi också förstå olika kulturer. Därför behöver vi fler polisanställda med utländsk bakgrund, säger Kia Samrell, projektledare för Visp.

Hennes erfarenhet från tidigare mångfaldsprojekt i Södertälje och Stockholm, är att medborgares förtroende för polisen ökar när de ser att poliser och polisanställda kan ha olika bakgrund.

GötbladAtt det finns fler som kan olika språk är otroligt viktigt enligt Carin Götblad:

– Det finns så många som inte talar svenska i vårt samhälle i dag. Kan vi få fler inom polisen som talar fler språk blir vi bättre på att allt från att utreda till att ta hand om brottsoffer och ge annan service, säger hon.

Ska sprida intresse och kunskap

Hon beskriver sig själv som svensk med kurdisk kultur. Hennes föräldrar flydde från Iran när hon låg i sin mammas mage. Hon föddes i Belgien och när Rojin Khalili var två år kom de till Sverige.

Det område som Rojin Khalili bor i nu är invandrartätt och ses av andra, som inte bor där, som stökigt.

– Jag har alltid känt mig trygg här. Det är de som aldrig varit här som har fördomar, säger hon.

Nu har Rojin Khalili möjlighet att sprida en annan bild av området på sin arbetsplats.

Det är också ett av målen med projektet: öka kunskapen och intresset för mångfaldsfrågor inom polisen.

– Bara genom att möta människor med utländsk bakgrund på sin arbetsplats och ta del av informationen från det här projektet kommer intresset att öka, säger Kia Samrell.

Kan jag så kan fler

– Jag har bara gymnasieutbildning, ingen erfarenhet av arbete inom varken polisen eller någon annan myndighet. Kan jag lyckas få jobb inom polisen så kan fler, säger Rojin Khalili.

Hon berättar att många som kommer från andra länder har dåliga erfarenheter av polisen. De tror att det är farligt att kontakta polisen eller att de behöver betala mutor för att få hjälp.

– Jag har blivit väldigt bra mottagen på min arbetsplats. Det finns en fin gemenskap och jag är stolt över att arbeta på polisen, säger Rojin Khalili.

Visp, Världen integrerad i svensk polis

 • Pågår från 2016 till 2018
 • Deltagarna får en visstidsanställning på 12 månader.
 • Lönen bekostar polisregionerna ur sina egna budgetar.
 • Minst 100 personer kommer att få tillfällig anställning under projekttiden.
 • Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen som hjälper till vid rekryteringen och står för deltagarnas ersättning under de första utbildningsveckorna.

Så här ser det ut inom polisen i dag

 • Anställda med utländsk bakgrund 8 procent
 • Poliser med utländsk bakgrund 6 procent

Invånare med utländsk bakgrund i polisregionerna (procent):

 • Nord 11
 • Mitt 20
 • Bergslagen 16
 • Stockholm 31
 • Väst 21
 • Öst 20
 • Syd 23

 

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden