Förslag om 10 000 fler polisanställda

Förslaget om 10 000 fler polisanställda till år 2024 är ”Ett fantastiskt besked” enligt rikspolischefen.

Förslaget kommer från Socialdemokraterna och är inte ett regeringsförslag ännu. Men nyheten som presenterades av finans- och inrikesministern idag ger en viktig indikation om framtiden.

– Det här är ett fantastiskt besked. Polismyndigheten har haft en mycket god dialog med regeringen i denna fråga och kan konstatera att inrikes- och finansminstern delar vår bedömning om att det krävs betydligt fler polisanställda. Nu är det viktigt att detta konkretiseras i budgetpropositionen till hösten så att det blir tydligt vilka finansiella förutsättningar som gäller långsiktigt, säger rikspolischef Dan Eliasson.


 

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden