Europeisk cupfinal på Friends Arena

Onsdag den 24 maj klockan 20.45 är det fotboll och europeisk cupfinal på Friends Arena i Solna. Det innebär många supportrar i Stockholm, både dagarna före och efter matchen samt på väg till och från arenan den aktuella kvällen.

In English below.

Ett stort antal besökare beräknas besöka arenan. Det innebär att det före och efter matchen kommer att vara extra många människor som antingen åker kollektivt eller på andra sätt tar sig till och från arenan. Den som planerar att åka någonstans denna dag bör ha goda marginaler.
Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att stötta arrangören i ordningsfrågor, men även för att kunna ingripa om ordningsstörningar eller brott begås.

Polisen arbetar tillsammans med arrangören och en rad andra samverkanspartners och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för trygga evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Erfarenheter från tidigare fotbollsmatcher gör att ordningsstörningar inte kan uteslutas. Det kan också förekomma pyroteknik inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra eventuella hälsorisker.

Erfarenheter visar också att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenorna. Arenan öppnas för insläpp tre timmar före avspark. I området runt arenan kommer en del avspärrningar att göras.

Dagarna runt matchen kommer det att vara extra många fotbollssupportrar i Stockholm. I Kungsträdgården kommer det också den 20, 21, 23 och 24 maj att vara en så kallad supporterzon med olika aktiviteter.
På själva matchdagen den 24 maj kommer det att finnas ytterligare två så kallade supporterzoner för respektive lags supportrar. Den ena finns på Fleminggatan mellan Norra Agnegatan och Wargentinsgatan klockan 06 till 23. Tanken är att de som samlas här sedan ska åka tunnelbana från Rådhuset till arenan.

Den andra supporterzonen är på Rörstrandsgatan mellan Bråvallagatan och Norrbackagatan klockan 10 till 21. Tanken är att de som samlas här sedan ska åka pendeltåg från Karlbergs station till arenan.

Frågor och mer information
Frågor om polisens arbete i samband med matchen besvaras på telefon 010-56 373 59 alternativt 010-56 373 45. Information kommer också regelbundet att lämnas på https://polisen.se/stockholm samt på twitterkanalen @Polisen08Live.

Mer information om matchen och arenaområdet finns på http://www.friendsarena.se/.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken och trafiken se www.sl.se och www.trafiken.nu.

Europa League final at Friends Arena

The Europa League final in football will be held at Friends Arena in Solna on Wednesday 24 May at 20:45. This means a lot of supporters in Stockholm during the days before and after the match, as well as on the way to the arena during the night in question.

An important number of visitors are expected to frequent the arena. This means that there will be an extra number of people during and before the match who will be travelling to and from the arena either by public transport or by other means of transport. Those planning on going somewhere that day should leave plenty of time to get there.

The Stockholm Police have a specially designated police operation unit to support the organizer in public order disturbances-related matters and to intervene if any public order disturbances or crimes are committed.
The police work together with the organizer and a number of other collaboration partners to ensure a positive atmosphere, so as to create favourable conditions for safe events that are free from violence and public order disturbances.

Experiences from previous football matches indicate that public order disturbances cannot be ruled out. There may also be cases of pyrotechnics inside the arena, which may cause discomfort and possible health hazards.

Experiences also indicate that admitting people into the arena takes time, as searches must be carried out on the visitors to prevent prohibited items from being brought into the arenas. The gates will open three hours before kick-off. Barriers will be placed in the area surrounding the arena.
In the days surrounding the event, there will be an exceptional number of supporters in Stockholm. There will also be a "Fan Zone" with various activities at Kungsträdgården on 20, 21, 23 and 24 May.

On the match day itself on 24 May, there will be an additional two "Fan Zones" for the supporters of each team. One Fan Zone will be located at Flemminggatan between Norra Agnegatan and Wargentinsgatan from 06:00 to 23:00. The idea is that the people gathering there will take the subway from Rådhuset to the arena.

The other Fan Zone will be located at Rörstrandsgatan between Bråvallagatan and Norrbackagatan from 10:00 to 21:00. Again, the idea is that the people gathering there will take the commuter train from Karlbergs Station to the arena.

More information for football fans from the Swedish Police.

Questions and additional information
Questions relating to the police's work in connection to the match will be answered on 010-56 373 59 or 010-56 373 45. There will be regular information up-dates on https://polisen.se/stockholm and on the twitter channel @Polisen08Live.

For more information on the match and the arena area, please visit http://www.friendsarena.se/.

For information on possible changes to public transport services and road traffic, please visit www.sl.se and www.trafiken.nu.

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden