Insats mot grovt kriminella i idrottsmiljö

En aktionsgrupp mot grovt kriminella i idrottsmiljö har bildats med målet att minska hot och våld mot idrottens ledare och anställda.

– De grovt kriminella drabbar idrottsmiljön och kostar oerhört mycket skattepengar och polisresurser. Resurser som kan läggas på annat, säger Fredrik Gårdare, som leder den nystartade aktionsgruppen.

Arbetet mot idrottsrelaterat våld sker i samarbete med polisen i övriga landet, idrottsklubbar och andra myndigheter. Satsningen är ett resultat av ett växande och mer komplext problem med grov kriminalitet inom idrottsmiljön.

Idrottsrelaterat våld handlar inte bara om det som sker bland våldsbenägna supportrar när en fotbollsmatch spelas. Det handlar även om otillåten påverkan, både hot, våld och trakasserier, som drabbar tränare, spelare och klubbpersonal i vardagen.

Till exempel tränaren som hotas när det går dåligt för laget, domare och spelare som hamnar på en hatlista på nätet för att deras arbete eller uttalande ogillas eller att en medlemsröstning på ett årsmöte påverkas.

– Idrottsledare är en av de mest hotade yrkeskategorierna. Huvudfokuset för oss blir att jobba med otillåten påverkan, säger Fredrik Gårdare, som i över två år lett arbetet med att kartlägga och inhämta underrättelser om firmorna och dess fokuspersoner.

Våldsam supportermiljö inget nytt
Våldet och hoten finns kring främst fotbollen, men drabbar även sporter som hockey, bandy och basket. Problem med våldsam supportermiljö har funnits över 20 år. Enligt Fredrik Gårdare har polisen blivit bättre på att hantera problemen samtidigt som läget har förändrats och blivit mer komplext på senare år.

– De rena huligangängen har ersatts med mer kriminella gäng som dras till våldet och det manliga brödraskapet, säger Fredrik Gårdare.


Bakgrund:
Beslutet om en särskild aktionsgrupp mot kriminella fokuspersoner i supportermiljön i Stockholm har tagits av regionpolismästare Ulf Johansson. Till grund ligger den nationella strategin för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang för 2014-2017. Den bygger i sin tur på den statliga utredning som Björn Eriksson gjorde 2013.

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden