Maskeringsförbud från första mars

"Från den 1 mars är det förbjudet att maskera sig i samband med idrottsarrangemang. Maskeringsförbudet är ett bra verktyg", säger Palle Nilsson, biträdande polismästare i Stockholm syd.

– I samverkan med klubbarna jobbar vi hårt för att identifiera de som ställer till bråk i samband med matcher. Maskeringsförbudet är ett bra verktyg när vi vill hitta de som förstör för andra, säger Palle Nilsson.

Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation vid till exempel en fotbollsmatch kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ett par reservationer finns dock i den nya lagen. Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller av hänsyn till exempelvis väder eller hälsoskäl.

Det är arrangören som är ansvarig för ordning och säkerhet inne på fotbollsarenan vid en match. Den samverkan som sker runt detta kommer att fortsätta och ambitionen är att den ska bli ännu bättre.

– Med hjälp av maskeringsförbudet får vi bättre möjligheter att identifiera de som ställer till bråk så de kan ges tillträdesförbud och på det sättet stoppas från att förstöra för andra, säger Palle Nilsson.

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden