Synnerligen allvarligt angrepp mot polis i Storvreten

Vid angreppen mot polisen i Tumba i fredags användes en skarpladdad handgranat. – Det är ett allvarligt angrepp mot liv och hälsa och mot samhället och rättsväsendet, säger Carolina Paasikivi, polisområdeschef i Stockholm syd.

Den tekniska undersökningen har fastställt att det var en handgranat som kastades mot polisbussen, i vilken det satt fyra poliser. Granaten landade omkring en och en halv meter från polisbussen och skadorna på fordonet visar tydligt hur illa det kunde ha gått om någon stått i närheten av fordonet eller om fordonet inte haft det extra skalskydd den var utrustad med.

- Ett angrepp mot liv och hälsa är alltid ett grovt brott. I detta fall skedde det mot poliser vilket innebär ett angrepp på hela samhället och rättsväsendet. Det är också ett angrepp mot medborgarna som vi är satta att skydda, vilket kvalificerar brottet som ännu allvarligare och helt oacceptabelt, säger Carolina Paasikivi, polisområdeschef i Stockholm syd. Vi sviktar inte i vårt samhällsuppdrag och två saker är helt säkra - vi backar inte undan och vi slutar inte förrän vi är klara med det här ärendet.

Ett omfattande och intensivt utredningsarbete pågår.
- Vi arbetar med en förundersökning om försök till mord. Vi har inte någon skäligen misstänkt i nuläget men vi kommer att hitta dem som gjort detta. Förr eller senare kommer de identifieras och vi kommer att göra allt för att de ska gripas och lagföras, vilket har varit vårt mål sedan minuten efter händelsen i förra veckan. Exakt hur vi bär oss åt berättar vi inte förrän vi är klara. De begick ett grovt brott och ett grovt misstag, säger Palle Nilsson, kommenderingschef.

Skadorna och konsekvenserna kunde ha blivit långt värre och det finns inget som tyder på att det är annat än en tillfällighet att ingen polis skadades allvarligt eller dödades.

- Vi arbetar även med vår egen arbetsmiljö. Det är farligt att vara polis - vi ska skydda samhället och medborgarna mot hot, risker, våld och andra brott men också vi ska ha en god arbetsmiljö och i det här fallet handlar det främst om att se till metoder och skyddsutrustning, säger Carolina Paasikivi.
Frågor från media hänvisas till 010-56 405 55

Nyhet från

Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden