Nyhetsbrev februari 2011

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Rikspolischefen: Framgångar i vårt arbete  
Vi har precis summerat Polisens resultat för 2010 och jag kan konstatera att vi inom Polisen har många anledningar att vara stolta.

Färre omkomna i trafiken under 2010 
Antal omkomna och skadade i trafiken minskar för varje år. Samtidigt ökar antalet anmälningar om viltolyckor.

Förtroendet för Polisen ökar 
Antalet personer som känner förtroende för Polisen och rättsväsendet har ökat. Antalet personer som känner sig trygga ökar också. Det visar den senaste trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.

Polisens resultat 2010 
Polisens årsredovisning för 2010 har nu överlämnats till regeringen. Rikspolisstyrelsens bedömning är att Polisen under 2010 i huvudsak har nått målen för verksamheten.

Från hårdvara till mjukvara – tema ny teknik
Polisen står inför nya teknisk utmaningar. Läs om den senaste utvecklingen inom bland annat kriminalteknik, sociala medier och det nya mobila utredningsstödet, Pust.

Testpiloterna – de prövar Pust
Vi följde med två Linköpingspoliser som testar polisens nya mobila utredningsstöd, Pust, under en arbetsdag.

Suicidprevention inom polisen
Hur räddar man livet på den som bestämt sig för att dö? I Jönköping är svaret samarbete, på Karolinska institutet får blåljuspersonal utbildning och vid Mälardalens högskola konstaterar en forskare att var fjärde polisskjutning är ett självmordsförsök.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden