Nyhetsbrev oktober 2011

Polisens nyhetsbrev innehåller ett urval av nyheter och information som har publicerats senaste månaden på polisens webbplats. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad, med uppehåll under sommaren.

Rikspolischefen: Förväntningar att leva upp till
Regeringen har lagt fram sin budgetproposition. Polisens anslag varken ökar eller minskar och regeringen framhåller att stora resursförstärkningar redan har gjorts under de senaste åren.

Polisen satsar mot mängd- och seriebrott
En nationell operativ ledningsgrupp, en gemensam lägesbild över brottsligheten och en nationell resurs med 136 poliser, är grundstenarna i Polisens satsning.

Falsk konst fascinerar
Konstbedrägerier är ett brott som engagerar såväl konstintresserade som en bredare allmänhet. Intresset gör att Polismuseet nu väljer att öppna delar av utställningen ”Konst – men falsk” igen.

Ny teknik avslöjar manipulation
Med hjälp av ny teknik från Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, kan det vanliga elnätet användas för att avgöra om video- och ljudinspelningar är manipulerade eller inte.

Vittnesmål från barn går att lita på
Gunilla Fredins forskning visar att barn i 8-årsåldern är tillförlitliga som vittnen till ett brott. Förutsatt att de själva får berätta fritt vad de sett, ger de troligen en sann bild av händelseförloppet.

Den grova brottslighetens känsligaste punkt
Det regionala underrättelsecentret i Malmö, RUC Syd:s strategi är att slå till mot kriminella personers ekonomi. Förra året drog RUC Syd in 15 miljoner kronor till statskassan.

I FN:s tjänst
Lena Bengtsson är tjänstledig polis och arbetar nu som internutredare inom FN. Hon är en av 100 svenska poliser som tjänstgör utomlands.     
 


112 vid larm
114 14 övriga ärenden