Fler polisanställda krävs

Polisen behöver ytterligare 3 300 anställda under kommande år för att klara av de ökade kraven på verksamheten.

Bedömningen görs i budgetunderlaget till regeringen. För att klara uppdraget krävs en förstärkning med 2 000 poliser och 1 300 civilanställda till år 2020. För att klara det med en ekonomi i balans krävs ett resurstillskott på 3,9 miljarder kronor åren 2017-2019. 

− Det är framför allt migrantströmmarna som ökar belastningen på oss. På kort sikt innebär det gränskontroller och ökad tillsyn vid asylboenden. På sikt måste vi också vara beredda att kunna bistå mer vid verkställigheter, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Därutöver påverkas polisverksamheten även i andra delar med ökade krav på handräckningar, insatser mot människosmuggling och lokalt brottsförebyggande arbete. För utredningsverksamheten innebär läget ökade krav på språkkompetens och förmåga att utreda okända identiteter.

− Det förhöjda terrorhotet ökar också kraven på oss. Vi behöver förstärka vår insatsförmåga för att kunna förebygga och avvärja ett terrordåd, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Trots stora utmaningar går polisen in i år 2016 med en ekonomi i balans. Utöver tilldelat anslag har polisen ett anslagssparande motsvarande drygt 400 miljoner kronor. Detta beror på att en del kostnader som prognosticerades för 2015 har förskjutits till 2016.

Polismyndighetens budgetunderlag 2017-2019

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden