Polisen behöver anställa 2500 fler

Minst 2 500 fler polisanställda krävs för att hantera migrationen och terrorhotet kommande år, enligt en skrivelse som polisen har överlämnat till regeringen.

− Under det senaste året ser vi att det har inträtt ett nytt normalläge för polisen som ställer betydligt högre krav på oss och som långsiktigt innebär en betydligt högre belastning. Då behöver vi bli fler anställda, säger Dan Eliasson.

Polismyndigheten bedömer att migrantsituationen kan få stora konsekvenser för polisen under kommande år. Det handlar om att klara av gränskontroller, inre utlänningskontroller, verkställigheter och ordningshållning vid asylboenden.

− Vi har en mycket stor belastning i många delar av vår verksamhet. Därför vill vi redan nu flagga för regeringen att läget kräver resurstillskott om vi ska kunna leverera samma polisverksamhet som regeringen har beslutat om, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Resursbehoven beror till stor del på hur migrantsituationen utvecklas åren 2017-2019. Polisen anser att det krävs ytterligare mellan 1 500 och 2 500 poliser och 1 000 till 1 600 civilanställda. Det kräver ökade anslag på mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor.

Utökningen av personalresursen kan till viss del finansieras med egna medel eftersom den pågående omorganisationen innebär att polisen kan effektivisera sin verksamhet.

− Vi har redan börjat ny- och återanställa civilanställda som ska arbeta med gränskontroller, utredningsverksamhet och i receptioner och arrester. Omfattningen av dessa rekryteringar beror fortsatt på vilket gensvar vi får från regeringen. Att få in fler nya poliser tar dock självklart längre tid, säger rikspolischef Dan Eliasson.
 
Det förhöjda terrorhotet gör också att polisen behöver stärka förmågan mot terrorbrott. Polisens nationella insatskoncept (NIK) som finns i tre nivåer – nationella insatsstyrkan, piketenheterna i storstadsregionerna och lokala förstärkningsgrupper – ska utökas med ett hundratal poliser.

Polisens långsiktiga resursbehov

I bedömningen av resursbehoven utgår polisen därför utifrån tre scenarier över antalet asylsökande per år under perioden 2017-2019.

1. Färre än 50 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 1 500 fler poliser, 1 000 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 1,8 miljarder kronor.


2. 50 000 − 100 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 2 000 fler poliser och 1 300 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 2,4 miljarder kronor.


3. Över 100 000 asylsökande.

Kräver åtminstone 2 500 fler poliser och 1 600 fler civilanställda och kräver ökade anslag på knappt 2,8 miljarder kronor.

Nyhet från

Polisen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden