Aktuella grundutbildningar

Finns ingen kontaktperson där du bor, ring 114 14 och fråga efter någon i ditt närområde.

Ring 114 14 för att bli kopplad till den person du vill komma i kontakt med. Du kan även kontakta oss via e-post.

Aktuella grundutbildningar

Region Bergslagen

Region Mitt

Region Nord

Region Stockholm

Region Syd

Region Väst

Region Öst

112 vid larm
114 14 övriga ärenden