Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Kontakt för grannsamverkan

För att få veta mer om grannsamverkan där du bor kan du ringa 114 14 och fråga efter en samordnare för grannsamverkan ditt län. I vissa län/regioner finns det redan utsedda kontaktpersoner.

Dalarna, Värmland och Örebro län - region Bergslagen 

Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län - region Mitt 

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län - region Nord 

Stockholm och Gotlands län - region Stockholm 

Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län - region Syd 

Halland och Västra Götalands län - region Väst

Jönköping, Södermanland och Östergötlands län - region Öst 

Mer information

Brottsförebyggande rådets (Brå) webbplats finns information om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har. Brå har tagit fram informationen i samverkan med bland annat polisen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Brå har också information om andra trygghetsskapande åtgärder.

webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna.

Om grannsamverkan på Stöldskyddsföreningens webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden