Lyssna på polisens webbplats

Polisens webbplats har stöd för funktionen "Talande webb" som läser upp webbplatsens texter och markerar den text som läses upp.

 

När du aktiverar "Talande webb" öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få webbplatsens menyer och innehåll uppläst, du ser samtidigt vilken text som läses upp.

Med "Talande webb" går det också att spara webbplatsens texter som mp3 (ljudfiler). 

Så funkar "Talande webb" på Funkaportalen.se 

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden