Behandling av personuppgifter

Här får du information om hur Polismyndigheten behandlar personuppgifter på polisens webbplats. Ytterligare information finns i vissa av de blanketter och övrigt material som du hämtar från webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Polismyndigheten är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen. Information om hur du kontaktar Polismyndigheten finns på sidan Kontakta oss.

Ändamål för behandling

Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter när du anmäler stöld eller förlust och i samband med ansökan om tillstånd.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att kunna handlägga ärendet på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med till exempel myndighetsutövning.

Offentlighetsprincipen

Polismyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Polismyndigheten.

Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Polismyndigheten.

Blanketten för "registerutdrag enligt 26 § PUL"

112 vid larm
114 14 övriga ärenden